top of page

Karyera

"HİDROXÜSUSİTİKİNTİ" QSC sadalanan vəzifələr üzrə mütəxəssislərin axtarışında maraqlıdır:

- Mühəndis-inşaatçı, ixtisaslaşma - "Torpaq, bünövrə və yeraltı qurğular";

- Mühəndis-inşaatçı, ixtisaslaşma - "Körpülər, nəqliyyat tunelləri və metropoliten";

- Mühəndis-inşaatçı, ixtisaslaşma - "Hidro-texniki inşaat";

- Dağ mühəndisi, ixtisaslaşma - "Partlayış işi";

- Dağ mühəndisi, ixtisaslaşma - "Faydalı qazıntı yataqlarının yeraltı işlənməsi";

- Dağ mühəndisi, ixtisaslaşma - "Açıq dağ-mədən işləri";

- Dağ mühəndisi, ixtisaslaşma - "Markşeyder işi".

bottom of page