top of page

Fəaliyyətimiz

 • Müxtəlif təyinatlı tunel və yeraltı qurğuların tikintisi və təmiri;

 • Hidroqovşağların, kollektorların, kanalların, düker və akvedukların tikintisi və təmiri;

 • Hidrotexniki qurğular üçün avadanlığın quraşdırılması və təmiri;
 • Hidrotexniki qurğuların idarəetmə və monitorinqi sisteminin quraşdırılması;

 • Svay işləri, o cümlədən qazma-doldurma svaylar, mikro-svaylar, inyeksiya svayları və ankerli svaylar;

 • Binaların və qurğuların bünövrələrinin bərkidilməsi və çökmələrin aradan qaldırılması;

 • Dəmir-beton konstruksiyaların bərkidilməsi və təmiri;

 • İzolyasiyası və filtirasiyaya qarşı tədbirlər;

 • Beton və dəmir-beton konstruksiyalar və qurğuların partlayışsız və titrəməsiz sökülməsi;

 • Qazma partlayış işləri;

 • Sənaye partladıcı materialların və vasitələrinin daşınması və saxlanılması.

bottom of page